Học lái xe B2 có khó không?

 Học lái xe B2 có khó không?

hoc lai xe b2 co kho khong
Học lái xe hạng B2 có khó không?